Üye Girişi
Anket
Nörofibromatozis Sempozyumu

Nörofibromatozis Sempozyumu

29-30 Eylül, 2017 – Adana

Değerli Meslektaşlarım

29 - 30 Eylül 2017 tarihlerinde Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Sağlık Yerleşkesi’nde, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji - Onkoloji Bilim Dalı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilecek olan “NÖROFİBROMATOZİS SEMPOZYUMU’na” katılmanızdan onur duyarız.

Nörofibromatozis konulu bu sempozyum; ülkemizde alanındaki kapsamlı ilk toplantı olması, interaktif tartışmalı eğitim formatı, ulusal sorunlara öncelik veren program içeriği, hekimler ve aileler için hazırlanmış rehber kitapçıkları ile bölümünüzde verilen tedavi hizmetlerinin organizasyonu, araştırma görevlilerinizin eğitimi ve bu konulu araştırmaların planlanması konularında farklı bir bakış sunmaktadır.

Tüm oturum başkanları ve konuşmacıların yanı sıra Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği ve Türk Pediatrik Onkoloji Grubu üyeleri toplantıya davetlimiz olarak katılacak olup, kayıt ve konaklama tarafımızdan karşılanacaktır. Ayrıca kurumunuzda izlenen nörofibromatozis vakalarının değerlendiren e-poster formunda bir bildirinin Sempozyuma gönderilmesi durumunda “ Türkiye’de NF-1 Hastalarına Klinik Yaklaşım İnteraktif Oturumu ” başlıklı oturumda sözel olarak tartışılma şansı bulacaktır.

Sekreterlik hizmetlerinin aksamaması açısından oturum başkanları ve tüm konuşmacıların KATILIM FORMU’nu doldurmaları önemlidir. Ayrıca, toplantıya katılmasını düşündüğünüz kişi ya da kişilerin “LİNK” Web katılım formunu doldurarak göndermeleri gerekmektedir. Sizleri aramızda görmek umudu ile saygılar sunarım.

Prof. Dr. İlknur Erol

Sempozyum Eş Başkanı ve Bilimsel Kurul Sekreteri

Program

Ek