Dernek Tarihçesi

Trkiye'de ocuk Nrolojisi 1960 yılından Itibaren bağımsız bir blm olarak tanınmaya başlamıştır. O yıllara kadar, nrolojik bozukluğu ve zellikle epilepsi hastalığı olan ocukların bakımı kendini bu işe adamış bir avu pediatrist veya nrolog tarafından yrtlmekteydi. A.B.D 'den dnen Profesr Dr.Yavuz Renda ve Profesr Dr. Kalbiye Yalaz ,Ankara’ da, Hacettepe Tıp Fakltesi’nde en modern hasta bakımı ve eğitimine başlayan resmi eğitimli ocuk nroloji uzmanlarıydı. Benzer şekilde, 60’lı yılların sonlarında Profesr Dr.Seluk Apak, İstanbul’da ocuk nrolojisini başlattı. Uzmanlık eğitimi 1963’te başladı ve 1973’te Sağlık Bakanlığı tarafından yan dal olarak kabul edildi. Şu anda eğitim, oğu niversite hastanesi ve bir ka devlet hastanesi olmak zere toplam19 enstit tarafından verilmektedir. Pediatristler, doktorluk ihtisas devresini tamamladıktan ve yurt apındaki Tıpta Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavı’nda (TUS) başarılı olduktan sonraocuk Nrolojisi eğitimine başlayabilirler. Eğitim sresi 3 yıldır. Blmde poliklinik ve yatan hasta takibine ilave olarak elektrofizyoloji, nroradyoloji, metabolik bozukluklar, zrl bakımı, ve semeli ders eğitimi alırlar. Uzmanlık adayları her hafta tartışılmak zere ilgili fakltenin gzetimi ve katkılarıyla seminerler, dergi makaleleri ve olgu sunumları hazırlarlar. Ek olarakilaca direnli epilepsi, nromuskler biyopsi okuma toplantıları ve haftanın vakası, btn bir sabah sren, katılanların tkenmesiyle ğle vaktine doğru sonlanan zmlenmemiş olguların sunumu ve tartışılması gibi haftalık eğitim rutinleri eğitime nemli katkı sağlar.

Mezun olmadan nce ve eğitimin son yılında, uzman adayları bir araştırma tezi hazırlar. Pediyatrik nroloji programı tezin sunumu, savunması ve szl bir sınavla sona erer. Mezuniyet sonrası, Trkiye’deki btn uzmanların ve yan dal uzmanlarının, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmişbir devlet hastanesinde 2 yıl mecburi hizmet yapmasıgereklidir. Bu sre sonunda,ocuk nroloji uzmanları iin araştırma hastanelerinde, yeni kurulmuş niversite kliniklerinde ve zel olarak alışma imkanları doğar.
Eğitim enstitlerindeki btn pediatrik nroloji departmanları ocuk psikolojisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon , metabolik bozukluklar, genetik ve nroradyoloji departmanlarıyla işbirliği iindedir. Birden ok nrolojik pediatri kliniği olan şehirlerde ilgin veya problematik olguların ve teknik ve bakımdaki yeni gelişmelerin sunulduğu ve tartışıldığı aylık toplantılar btn enstitlerdeki uzmanları ve pratisyenleri bir araya getirir. Alandaki uzmanların byk bir oğunluğu pediatriden ıkmalarına rağmen en az yılda bir ay kendi enstitlerinde pediatri danışmanı olarak grev yaparlar. Bu, hem ocuk nroloji uzmanları hemde pediatri hastaları iin ok verimli olmuştur. Bu sre iinde uzman, nroloji cppesini giymez. lkedeki ocuk nrolojisi departmanları genel pediatri eğitiminde kilit nokta grevi grr. Byk enstitlerde ğle yemeği vakti sanki byk bir vizite gibi toplanılıp, hem yatan hemde ayakta tedavi gren hastalar hakkındaki eşitli genel pediatrik olgular konusunda tartışmak bir gelenek halini almıştır. Diğer tm haftalarda bir klinik patoloji konferansı, yatak-başı vaka tartışması ve ikisinin arasında pediatrinin farklı disiplinlerindeki gncel gelişmeler konuşulur. Pediatrik nrologlardan tm bu toplantılara katılmaları beklenir. Başka bir deyişle, ğle yemeği araları btn byk niversite hastanelerinde pazartesiden cumaya kadar doludur.
Srekli ocuk nrolojisi eğitimi amacıyla verilen ilk eğitim kursu Mayıs 1979’da başlamıştır. Bu gerekten yepyeni bir ağın başlangıcı olmuştur. Trkiye ocuk Nrolojisi Derneği 1980’de kuruldu. lkedeki 95 ocuk nroloji uzmanı ve 30 yan dal uzmanlık ğrencilerinin byk bir oğunluğu dernek yesidir. Dernek ocuk nrolojisikonusunda eğitim ve ğretim alanında yoğunlaşmıştır. Standart yan dal eğitimi veren bir rehber olmak amacı ile Dernek, Avrupa‘daki eğitim mfredatıyla uyumlu olan eğitim programlarını belirler ve gzden geirir. Yılda bir ulusal kongre ve bir yada iki seminer organize eder. Ek olarak, oğu kongrelerin sonuna nromuskler bozukluklar, nroimmnoloji veya epileptik sendromlar gibi zel konularda tek gnlk kurslar eklenir.Buna benzer en son aktivite olan 11. Ulusal Kongre, Mayıs 2009’da İstanbul'da yapıldı ve bundan sonraki Mayıs 2010’da Konya’da dzenlenecek. Ulusal kongrelere geneldeyurt dışından bir ka konuşmacı davet edilir. 2009’dan başlayarak, dernek,komşu lkelerdeki meslektaşlarını standart katılımcılar olarak davet etme girişimini başlatmıştır ve her yıl farklı bir lke ile dayanışma iinde olunacaktır. Kongrelere finansal desteği Trkiye ocuk Nrolojisi Derneği sağlar ve ev sahipliğini yerel ocuk nrolojisi departmanları stlenir. 2009 kongresinin evsahipliğini İstanbul’daki Marmara niversitesi ocuk Nrolojisi Blm yapmıştı. Konu “ Kent yaşamının ocuk ve bebeklerin beyin sağlığı zerine etkileri” idi.
Dernek tarafından organize edilen uluslararası kongreler : 2. Akdeniz ocuk Nrolojisi Kongresi (Kapadokya, 1988), 4. Akdeniz ocuk Nrolojisi Kongresi (Ankara, 1995), 5. Asya-Okyanusya ocuk Nrolojisi Kongresi (İstanbul,1996), 4. Dnya Kas Derneği Kongresi (Antalya, 1999), 11. Ulslararası Nromuskler Bozukluklar Kongresi (İstanbul, 2006) ve 7. Avrupa Pediatrik Nroloji Derneği Kongresi(Kusadasi, 2007). Ek olarak, btn grup, komşu lkelerdeki kurum ve meslektaşlarıyla blgesel toplantılar yapar.
Aynı zamanda Trkiye ocuk Nrolojisi Derneği, pediatristler iin genel ocuk nrolojisi konusunda ve ocukların gelişimsel bozuklukları hakkında ders kitapları yayınlar. Derneğin diğer aktiviteleri, Ynetim Kurulu Komitesi tarafından hazırlanmış eğitim programlarını teftiş etmek, ulusal ynetim kurulu sınavları hazırlamak, ocuk nrolojisi ynetim kurulu sertifikaları vermek, zellikle stajyerler iin olan srekli medikal eğitim programlarına katılımı teşvik ve teftiş etmektir. Derneğin resmi bir gc olmamasına rağmen bu tr aktiviteleri destekler ve teşvik eder.
Trkiye ocuk Nrolojisi Derneğinin internet adresi www.cnd.org.tr . Bu site, profesyonel ihtiyalar doğrultusunda ynlendirilmiş yerel bir sitedir. İlgin konuları etkileşimli yolla sunma ve tartışma, akademik ve sosyal duyurular, iyileşen hastalar, veri makaleleri, ve en nemlisi genel bozukluklar hakkında ailelere bilgi veren sayfaları ierir.
Trkiye’deki ocuk nrologları ynetim kurulu tarafından, Uluslararası ocuk Nrolojisi Kurumu (ICNA), Asya ve Okyanusya ocuk nrolojisi kurumu (AOCNA), Avrupa Nroloji Derneği (EPNS), Dnya Kas Derneği (WMS) ve ocuk Felci Derneği (ISN) gibi birka sekin uluslararası organizasyonda ok ok iyi temsil edilmektedir.
Trkiye’de, klinik alışmalarda, ayakta hasta tedavisi yapan kliniklerdebir ocuk nrolojisiuzmanının bir iş gn ierisinde ortalama 10 ila 20 arası yeni hasta veya 30 kontrol hastasını değerlendirmesi, 5 ila 20 arası yatan hastayı değerlendirerek hizmet vermesi beklenir. oğu enstitde yatak sayısı sınırlı olduğundan değişiksorunları olan yatan hastalar genellikle genel pediatri koğuşlarına kabul edilirler ve ocukları hastalıklarının nedenine gre koğuşlara yerleştirmektense, yaş gruplarına gre ayırmak tercih edilir. Diğer lkelerde olduğu gibi ayakta tedavi gren hastaların oğu epilepsi yada gelişim bozukluğu problemleri yaşayanlardır. Yatan hastalar felli ocuklar olabilir ama oğu zaman sistematik bozuklukların nrolojik komplikasyonlarına sahip hastalar oğunluğu oluşturur. Trkiye’ye zg olan, akraba evliliği geleneğinin yksek oranda olması nedeniyle resesif bozuklukların sık grlmesi zelliğidir. (ulusal ortalama: lkenin blgeleri arasındaki geniş eşitlilik gstermekle beraber btn iftlerin %24’). Bu sebeple, Trkiye’deki bir ocuk nrolojisi uzmanı en az nral seyirler kadar metabolik seyirler hakkında da bilgi sahibi olmalıdır.
Tanı ve teşhis metodları oğu merkezde yeterlidir, hepsinde EEG ve MRG servisleri ve amino asit analizi mevcuttur. Diğer metabolik testlerin değerlendirilmesi ;rneğin idrar organik asitleri veya peroksisomal tarama testleri iindeğerlendirme,ilgili blgesel laboratuvara kan ve idrar rneklerinin gnderilmesiyle gerekleştirilir.Daha komplike tanı teknikleri mesela kas biyopsisi, muskler distrofiler iin mutasyon analizi, frajil X, nrofibromatozis veya uzun sreli Video- EEG monitorizasyon grntlemesi tam teşekkll hastaneler tarafından yapılır, ve epilepsi cerrahisi uygulamaları Ankara ve İstanbul’daki niversite hastanelerinde gerekleştirilir. Şu anda Trkiye’de yapılması mmkn olmayan tanı teknikleri ; mitokondrial enzim aktivitesi lmleri, nronal seroid lipo-fussinosis iin elektron mikroskobu, karbonhidrat yetersiz glikoprotein sendromları iin izoelektrik odaklanma ve belirli bozukluklar iin mutasyon analizidir.
1980’den beriTrk ocuk nrologlarının uluslararası akademik dnyaya katkıları artmıştır. Bir ka yeni, yada nceden tanımlanmamış resesif genetik durumlar farkedilmiş ve metodik bir şekilde yenidoğan nrolojisine ve nroimmnolojik bakış aısına sunulmuştur. 2010’lara yaklaştığımız şu sırada, ama genetik olarak saptanmış eşitli bozukluklardayeni teşhisleri uluslararası lekte paylaşmaya ynelmiştir. Bunlar muskler distrofiler, lkodistofiler ve diğer nrometabolik bozuklukları kapsamaktadır. zellikle lkedeki niversite hastaneleri bu kadar geniş aptaki klinik denemelerde yer alacak kadar uygun altyapı ve uzmanlığa sahiptir.
ocuk nrolojisi, dnyaapında birka ilgili merkez tarafından tanındığı zamanlarda, Trkiye’deki ilk yandallar arasındaydı. Metabolizma, genetik ve grntleme alanlarındaki tekniklerin ilerlemesi ile beraber ocuk nroloji uzmanlığı hergeen gn daha ok ilgi eker duruma gelmektedir.