Yapılmış Faaliyetler

TRKİYE OCUK NROLOJİSİ DERNEĞİNİN DZENLEDİĞİ SRELİ EĞİTİM SEMİNERLERLERİ

1. ocuk Nrolojisi sreli eğitim semineri I, 1979 Ankara

2. ocuk Nrolojisi sreli eğitim semineri II, 1983 Ankara

3. ocuk Nrolojisi sreli eğitim semineri III, 7-9 Mayıs 1987, Ankara

4. İnfantil Spazm Sempozyumu, 14 Ocak 1988, Ankara

5. “Epilepside Gncel sorunlar”, 2-3 Haziran 1988, Cerrahpaşa tıp Fakltesi Dekanlığının Epilepsi ile Savaş Derneği ve ocuk Nrolojisi Derneği ile birlikte dzenledikleri mezuniyet sonrası semineri, İstanbul. Dzenleme kurulu: Prof. Dr. Y. Renda, Do. Dr. Esat Eşkazan, Do. Dr. Atilla Altınel, Do. Dr. Erbil Gzkırmızı

6. V. ocuk Nrolojisi Sreli Eğitim Semineri, Progresif Mskler Distrofi (Duchenne), 22 Aralık 1988, Ankara

7. VI. ocuk Nrolojisi Sreli Eğitim Semineri, Pratikte Kronik Nrolojik Sorunlar, 28 Nisan 1989, Ankara

8. VII. ocuk Nrolojisi Sreli Eğitim Semineri, Yenidoğan Konvlziyonları, 22 Aralık 1989, Ankara

9. VIII. ocuk Nrolojisi Sreli Eğitim Semineri, Pediatride Acil Nrolojik Sorunlar, 26 Ekim 1990, Ankara

10. IX. ocuk Nrolojisi Sreli Eğitim Semineri, 30-31 Mayıs 1991, Ankara

11. X. ocuk Nrolojisi Sreli Eğitim Semineri, ocukluk ağı EEG si, 23-24 Aralık 1993-Ankara

12. XI. ocuk Nrolojisi Sreli Eğitim Semineri, 9-10 Mayıs 1994, (ocuk ve Genlik Ruh Sağlığı Derneği ile birlikte), Ankara

13. XII. ocuk Nrolojisi Sreli Eğitim Semineri, 11 Mayıs 1994, Subakut Sklerozan Panensefalit, Ankara

14. XIII. ocuk Nrolojisi Sreli Eğitim Semineri, ocuk Hekimi ve Mental-Motor Retardasyon, 9 Mayıs 1997, Ankara

15. XIV. ocuk Nrolojisi Sreli Eğitim Semineri, Epilepsi Genetiği, 20-21 Haziran 1997, Ankara

TRKİYE OCUK NROLOJİSİ DERNEĞİNİN DZENLEDİĞİ ULUSAL KONGRELER

I. Ulusal ocuk Nrolojisi (IV. Akdeniz lkeleri ocuk Nrolojisi Kongresi ile) , 28-30 Mayıs 1992, Hacettepe niversitesi Tıp Fakltesi-Ankara

Kongre Başkanı: Prof. Yavuz Renda

II. Ulusal ocuk Nrolojisi Kongresi, 14-16 Mayıs 2000, Hacettepe niversitesi Tıp Fakltesi -Ankara

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Sabiha Aysun

III. Ulusal ocuk Nrolojisi Kongresi, 7. Akdeniz lkeleri ocuk Nrolojisi Kongresi ve 5. ocuk Nrolojisi Gnleri ile, 30 Mayıs-1 Haziran 2001, İstanbul niversitesi İstanbul Tıp Fakltesi-İstanbul.

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Meral zmen

IV. Ulusal ocuk Nrolojisi Kongresi, 8-10 Mayıs 2002, Ege niversitesi Tıp Fakltesi-İzmir

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Sarenur Gkben

V. Ulusal ocuk Nrolojisi Kongresi, 20-23 Mayıs 2003, ukurova niv. Tıp Fakltesi-Adana

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Vildan Baytok

VI. Ulusal ocuk Nrolojisi Kongresi , 12-15 Mayıs 2004, Ankara niversitesi Tıp Fakltesi-Ankara

Kongre Başkanı: Prof Dr. Glhiz Deda

VII. Ulusal ocuk Nrolojisi Kongresi ,11-14 Mayıs 2005, Akdeniz niversitesi Tıp Fakltesi-Antalya

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Şenay Haspolat

VIII. Ulusal ocuk Nrolojisi Kongresi, 3-6 Mayıs 2006, Glhane Tıp Akademisi-Ankara

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Rıdvan Akın

IX. Ulusal ocuk Nrolojisi Kongresi, 7th European Paediatric Neurology Society, EPNS Congress ile, 26-29 September 2007, Dernek Ynetim Kurulu-Kuşadası

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Sabiha Aysun

X. Ulusal ocuk Nrolojisi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Karadeniz Teknik niversitesi Tıp Fakltesi-Trabzon

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Mjgan Snmez

XI. Ulusal ocuk Nrolojisi Kongresi, 27-29 Mayıs 2009, Marmara niversitesi Tıp Fakltesi-İstanbul

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Yksel Yılmaz

XII Ulusal ocuk Nrolojisi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Seluk niversitesi Meram Tıp Fakltesi- Konya

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Krşat Aydın

XII. Ulusal ocuk Nrolojisi Kongresi, 24-27 Mayıs 2011, Erciyes niversitesi Tıp Fakltesi- Kapadokya

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Sefer Kumandaş

TRKİYE OCUK NROLOJİSİ DERNEĞİNİN DZENLEDİĞİ ULUSLARARASI KONGRE ve KURSLAR


1. Second Meeting of the Association of Mediaterranean Child Neurology, 25-27 Ağustos 1988-rgp. Prof. Dr. Kalbiye Yalaz

2. V.Meeting of the Association of Mediaterranean Child Neurology, 28-30 Mayıs 1992, Hacettepe niversitesi Tıp Fakltesi-Ankara

3. 5th Asian and Oceanian Congress of Child Neurology, 9-11 October 1996,-İstanbul. Prof. Dr. Yavuz Renda

4. VII. Meeting of the Association of Mediaterranean Child Neurology, 30 Mayıs-1 Haziran 2001, İstanbul niversitesi İstanbul Tıp Fakltesi-İstanbul

5. The 11th International Congress on Neuromuscular Disorders, 2-7 Temmuz, 2006, Istanbul.

6. 7th European Paediatric Neurology Society, EPNS Congress, 26-29 September 2007-Kuşadası. Prof. Dr. Sabiha Aysun