Bu grupların görevleri:

  1. Konularındaki hastalıklar için kayıt sistemi oluşturmak
  2. Araştırma planlamak ve planlananlara öneri ve destek vermek, geliştirmek
  3. Tanı için kullanılan verilerin (öykü, muayene, tetkik) ve tedavi yöntemlerinin merkezler arasında eşdeğerliğini sağlamak için protokoller oluşturmak
  4. Konularında meslek gruplarına ve halka yönelik eğitim etkinlikleri planlamak