ADEM Çalışma grubu:

Başkan : Dr. Banu Anlar

**Bilgi İçin**


ADEM'li hastalara ait bilgilere web sitemizin ÜYELER İÇİN sekmesi tıklanarak, gerekli kullanıcı adı ve şifre ile ulaşılabilir. Şifre haberleşme ortamı aracılığı ile duyurulmuştur, olmayanlar okuyazc@mersin.edu.tr adresinden alabilirler.

Hastalardan onay alınarak DNA örneği alınması önerilir.

ADEM geçirmiş hastalarda öğrenme ve dikkat sorunlarının olabileceği hipotezi ile psikometrik değerlendirilme yapılması yararlı olur.

ADEM'li hasta veri tabanı dosyası örneği