Başkan : Dr. Banu Anlar
Üyeler: Dr. Ö.F. Aydın
Dr. Alper Dai
Dr. Yavuz Gürer
Dr. Alev Güven
Dr. Gülşen Köse
Dr.Çetin Okuyaz
Dr. H. Tan

*Bilgi İçin**

MS'lu hastalara ait bilgilere web sitemizin ÜYELER İÇİN sekmesi tıklanarak, gerekli kullanıcı adı ve şifre ile ulaşılabilir. Şifre haberleşme ortamı aracılığı ile duyurulmuştur, olmayanlar okuyazc@mersin.edu.tr adresinden alabilirler.

Hastalardan onay alınarak DNA örneği alınması önerilir.

**MS Tanı Kılavuzu**

**MS Hasta Kayıt Veritabanı Örneği**