Başkan : Dr. Şahin Altunbaşak
Üyeler: Dr. Alper Dai
Dr. Y. K.Y. Gürer
Dr. Sibel Oğuzkan
Dr. M. Özek
Dr. F.Müjgan Sönmez
Dr. Z. Yapıcı

NF Tip 1 hasta kayıt formu

TSC hasta kayıt formu

NF'li hastalarda 6 yaştan küçükse Denver, büyükse WISC-R uygulanması önerilmektedir. Hastalara WISC-R ın tümü yerine şu alt testler uygulanması yeterli olmaktadır:

Sözel Zeka Bölümü:
1. Genel Bilgi
2. Aritmetik
3. Sayı dizileri

Performans Zeka Bölümü:
1.Resim tamamlama
2. Küplerle desen
3. Şifre.