Bilimsel Araştırma                         

Sürekli Tıp Eğitimi

Haluk Topaloğlu

Sabiha Aysun

Hacettepe Ün. Tıp Fak.Çocuk Nörolojisi BD. Sıhhiye Ankara

Hacettepe Ün. Tıp Fak.Çocuk Nörolojisi BD. Sıhhiye Ankara

Semra Hız Kurul

Hasan Tekgül

Dokuz Eylül Ün. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD.
İnciraltı-İzmir

Ege Ün. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD
İzmir

Akın İşcan

Gülhis Deda

Bezm-i Alem Üniversitesi, Çocuk Nöroloji BD
İstanbul

Ankara Ün. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD
Ankara

 

Aycan Ünalp

 

Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir

 

Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Toplum Sağlığını Geliştirme

F.Müjgan Sönmez

Erdal Gökçay

KTÜ Tıp Fak.Çocuk Nörolojisi BD.
Trabzon

Eryaman Tıp Merkezi
Ankara

Gülşen Köse

Burak Tatlı

SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Klin.
Ankara

İstanbul Ün. İstanbul Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD
İstanbul

Gül Serdaroğlu

Nihal Olgaç Dündar

Ege Ün. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi
İzmir
 

Dilşad Türkdoğan

  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul

 

Sağlıkta İnsan Gücü Planlaması

Etik

Yavuz Gürer

Sarenur Gökben

Sami Ulus Çocuk Hastanesi
Ankara

Ege Ün. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD
İzmir

Gülşen Dizdarer

Yüksel Yılmaz

SSYB Tepecik Eğitim Hastanesi
İzmir

Marmara Ün. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
İstanbul

Serap Uysal

Ayşe Serdaroğlu


İstanbul

Gazi Ün. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD
Ankara

 
Dilşad Türkdoğan
 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul

TTB-UDEK: ATUB boardlarda temsil edecek dernek yönetim kurulu üyeleri: Prof.Dr. Güzide Turanlı ve Prof. Dr. Dilek Yalnızoğlu.

TTB Soruşturma Grubu:
Haluk Topaloğlu: HÜTF Çocuk Nöroloji BD, Ankara
Banu Anlar: HÜTF Çocuk Nöroloji BD, Ankara
Yüksel Yılmaz:My Prestige Ağaoğlu İş Merkezi no:1 D:104-105, Batıataşehir-Ist. 216 688 09 68