Derneğimiz;

Ülkemizde önemli bir sorun olan çocukluk çağı nörolojik hastalıklarının tanınması ve nedenlerinin ortaya konulması, tedavisi, özellikle bu hastalıkların önlenmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca Çocuk Nörolojisi kapsamına giren konuların yurt çapında tanıtılması ve çözümlenmesini sağlama çalışmaları yapmakta, bu konuya yardımcı olacak kitap, broşür, görsel ve yazılı materyal yayınlamakta, bu konuda çalışan kişilerin bilgi alışverişi ve sorunları ile ilgili eğitimi sağlamak amacı ile konferanslar, seminerler, kurslar ve kongreler düzenlemektedir. Ayrıca uluslar arası toplantılarda ülkemizi temsil etmekte ve Çocuk Nörolojisi alanında araştırma, inceleme, yayın teşviki konularında destek olmaktadır.