Çocuk Nörolojisi Uzmanlarının metilfenidat ilacını reçete edememeleri hakkında Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Bülent ÜNAY ve Prof. Dr. Ebru ARHAN 19 Şubat 2021 tarihinde SGK Kurum Başkanı Sayın İsmail YILMAZ ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Görüşmede Çocuk Nörolojisi Uzmanlarının metilfenidat ilacını neden yazmaları gerektiği, yazılmadığı zaman ortaya çıkan sorunler gerekçeleriyle sunulmuştur.

Benzer şekilde migren tedavisinde triptan reçete edilmesinde yaşanan zorluklar konusuna da değinilmiştir. SGK Başkanı İsmail YILMAZ konuya olumlu yaklaşmış ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tekrar görüşüleceği belirtilmiştir.