Başkan

 

Prof. Dr. Kürşad AYDIN

 

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi İSTANBUL

 

Başkan Yardımcısı

    

Prof. Dr. Hasan TEKGÜL

    

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İZMİR

    

Muhasip Üye

 

Doç Dr. Deniz YILMAZ

 

Ankara Şehir Hastanesi ANKARA

 

Sekreter

 

Prof. Dr. Ebru ARHAN

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA

 

Üye

 

Prof. Dr. Uluç YİŞ

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İZMİR

 

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler   Prof. Dr. Bülent Ünay, Uzm. Dr. Bahadır Konuşkan, Prof. Dr. Deniz Yüksel
Denetleme Kurulu Asil Üyeler      Prof. Dr. Şenay Haspolat, Prof. Dr. Ayşegül Neşe Çıtak Kurt, Prof. Dr. Çetin Okuyaz
Denetleme Kurulu Yedek Üyeler   Prof. Dr. Nesrin Şenbil, Doç. Dr. Esra Gürkaş, Uzm. Dr. Mutluay Arslan