TÜRKİYE ÇOCUK NÖROLOJİSİ DERNEĞİNİN DÜZENLEDİĞİ SÜRELİ EĞİTİM SEMİNERLERLERİ
 

1.    Çocuk Nörolojisi süreli eğitim semineri I, 1979 Ankara

2.    Çocuk Nörolojisi süreli eğitim semineri II, 1983 Ankara

3.    Çocuk Nörolojisi süreli eğitim semineri III, 7-9 Mayıs 1987, Ankara

4.    İnfantil Spazm Sempozyumu, 14 Ocak 1988, Ankara

5.    “Epilepside Güncel sorunlar”,  2-3 Haziran 1988, Cerrahpaşa tıp Fakültesi Dekanlığının Epilepsi ile Savaş Derneği ve Çocuk Nörolojisi Derneği ile birlikte düzenledikleri mezuniyet sonrası semineri, İstanbul. Düzenleme kurulu: Prof. Dr. Y. Renda, Doç. Dr. Esat Eşkazan, Doç. Dr. Atilla Altınel, Doç. Dr. Erbil Gözükırmızı

6.    V. Çocuk Nörolojisi Süreli Eğitim Semineri, Progresif Müsküler Distrofi (Duchenne), 22 Aralık 1988, Ankara

7.    VI. Çocuk Nörolojisi Süreli Eğitim Semineri, Pratikte Kronik Nörolojik Sorunlar, 28 Nisan 1989, Ankara

8.    VII.  Çocuk Nörolojisi Süreli Eğitim Semineri, Yenidoğan Konvülziyonları, 22 Aralık 1989, Ankara

9.    VIII. Çocuk Nörolojisi Süreli Eğitim Semineri, Pediatride Acil Nörolojik Sorunlar, 26 Ekim 1990, Ankara

10. IX. Çocuk Nörolojisi Süreli Eğitim Semineri, 30-31 Mayıs 1991, Ankara

11. X. Çocuk Nörolojisi Süreli Eğitim Semineri, Çocukluk çağı EEG si, 23-24 Aralık 1993-Ankara

12. XI. Çocuk Nörolojisi Süreli Eğitim Semineri, 9-10 Mayıs 1994, (Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği ile birlikte), Ankara

13. XII. Çocuk Nörolojisi Süreli Eğitim Semineri, 11 Mayıs 1994, Subakut Sklerozan Panensefalit, Ankara

14. XIII. Çocuk Nörolojisi Süreli Eğitim Semineri, Çocuk Hekimi ve Mental-Motor Retardasyon, 9 Mayıs 1997, Ankara

15. XIV. Çocuk Nörolojisi Süreli Eğitim Semineri, Epilepsi Genetiği, 20-21 Haziran 1997, Ankara

 

TÜRKİYE ÇOCUK NÖROLOJİSİ DERNEĞİNİN DÜZENLEDİĞİ ULUSAL KONGRELER

I. Ulusal Çocuk Nörolojisi (IV. Akdeniz Ülkeleri Çocuk Nörolojisi Kongresi ile) , 28-30 Mayıs 1992, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi-Ankara

Kongre Başkanı: Prof. Yavuz Renda

 

II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi,  14-16 Mayıs 2000, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi -Ankara

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Sabiha Aysun

 

III. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 7. Akdeniz Ülkeleri Çocuk Nörolojisi Kongresi ve 5. Çocuk Nörolojisi Günleri ile, 30 Mayıs-1 Haziran 2001, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi-İstanbul.

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Meral Özmen

 

IV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 8-10 Mayıs 2002, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi-İzmir

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Sarenur Gökben

 

V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 20-23 Mayıs 2003, Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi-Adana

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Vildan Baytok

 

VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi , 12-15 Mayıs 2004, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi-Ankara

Kongre Başkanı: Prof Dr. Gülhiz Deda

 

VII. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi ,11-14 Mayıs 2005, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi-Antalya

 Kongre Başkanı: Prof. Dr. Şenay  Haspolat

 

VIII. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 3-6 Mayıs 2006, Gülhane Tıp Akademisi-Ankara

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Rıdvan Akın

 

IX. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 7th European Paediatric Neurology Society, EPNS Congress ile, 26-29 September 2007, Dernek Yönetim Kurulu-Kuşadası

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Sabiha Aysun

 

X. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi-Trabzon

 Kongre Başkanı: Prof. Dr. Müjgan Sönmez

 

XI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 27-29 Mayıs 2009, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi-İstanbul

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Yüksel Yılmaz

 

XII Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi- Konya

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Kürşat Aydın

 

XII. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 24-27 Mayıs 2011, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi- Kapadokya

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Sefer Kumandaş

 

TÜRKİYE ÇOCUK NÖROLOJİSİ DERNEĞİNİN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI KONGRE ve KURSLAR


1.     Second Meeting of the Association of Mediaterranean Child Neurology, 25-27 Ağustos 1988-Ürgüp. Prof. Dr. Kalbiye Yalaz

2.     V.Meeting of the Association of Mediaterranean Child Neurology, 28-30 Mayıs 1992, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi-Ankara

3.     5th Asian and Oceanian Congress of Child Neurology, 9-11 October 1996,-İstanbul. Prof. Dr. Yavuz Renda

4.     VII. Meeting of the Association of Mediaterranean Child Neurology, 30 Mayıs-1 Haziran 2001, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi-İstanbul

5.     The 11th International Congress on Neuromuscular Disorders, 2-7 Temmuz, 2006, Istanbul.

6.     7th European Paediatric Neurology Society, EPNS Congress, 26-29 September 2007-Kuşadası. Prof. Dr. Sabiha Aysun