Alt Çalışma Gruplarının Çalışma Esasları

  1. Bilimsel çalışma grupları, çocuk nöroloji uzmanlık eğitimini tamamlamış üniversite ve eğitim hastanelerinde uzman ve eğitici konumunda olan TÇND asil üyesi çocuk nöroloji uzmanlarınca oluşturulur.
  2. Aktif üyeler, üniversite ve eğitim hastanelerinde eğitici konumunda olan TÇND asil üyesi çocuk nöroloji uzmanlarınca oluşturulurken katılımcı üyeler eğitici konumunda olmayan uzmanlarca oluşturulur. Bir kişi aynı anda en fazla üç çalışma grubuna aktif üye olabilir. Katılımcı üyeler için böyle bir sınır yoktur.
  3. Bilimsel çalışma grupları, TÇND Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen başlıklarda oluşturulur.
  4. Çalışma grupları, kongre bilimsel kurullarının oluşturulması, kongre programının düzenlenmesi, sempozyum ve eğitim kursu düzenlenmesi, birden fazla merkezli çalışmaların yürütülmesi, sorun tespiti ve çözüm önerileri, konuları ile ilgili eğitim materyali hazırlama, gruba ait internet sayfasının düzenlenmesi ile ilgili konularda TÇND Yönetim Kurulu ile çalışır. Ayrı süreli yayın çıkaramaz ve kongre düzenleyemez.
  5. Çalışma grupları kendi içinde bir moderatör ve 3 kişilik yürütme kurulu seçer. Moderatör ve yürütme kurulu 3 yıl görev yapar ve art arda en fazla 2 dönem seçilir. Moderatör aktif ve yürütme kurulu ise 2 aktif ve bir katılımcı üyeden oluşur.
  6. Çalışma grupları kendi belirledikleri sıklıkta online olarak ve yıllık kongrede bir kez yüz yüze toplanır. Yılda bir kez raporlarını ve üyelerini TÇND Yönetim Kuruluna sunar.
  7. Aktif üyeler Çocuk Nöroloji internet sitesinde ilan edildikten sonra katılımcı üyelerin belirlenmesi sürecinde uzman temsilcisi katılımcı üyelerin belirlemesinde görev alıp bir ay içinde listeyi TÇND Yönetim Kuruluna sunacaktır. Daha sonra aktif ve katılımcı üyeler toplu internet sitesinden tekrar ilan edilecektir.
  8. Her çalışma grubu ilk yüz yüze toplantıda kendi içinde moderatör ve yürütme kurulunu seçecektir.

Aktif Üyeler
Prof Dr F. Müjgan Sönmez
Prof Dr Ayşe Semra Hız
Prof Dr Kutluhan Yılmaz
Prof Dr Mehmet Canpolat
Doç Dr Sanem Ayça
Doç Dr İbrahim Öncel
Doç Dr Beril Dilber
Doç Dr. Gürkan Gürbüz
Katılımcı Üyeler
Uz. Dr Bilgihan Bıkmazer
Uz. Dr. Gülcan Akyüz Yücel

Aktif Üyeler
Prof Dr Dilara İçağası
Prof Dr Nesrin Şenbil
Prof Dr Füsun Alehan
Prof Dr Yasemin Topçu
Prof Dr Semra Saygı
Doç Dr Sanem Ayça
Doç Dr Fatma Hancı
Doç Dr Hilal Aydın
Doç Dr Hamit Özyürek
Doç Dr Leman Tekin Orgun
Doç Dr Elif Yüksel Karatoprak
Doç Dr. Meltem Çobanoğulları Direk
Doç Dr Esra Sarıgeçili
Doç Dr Nezir Özgün
Doç Dr. Gürkan Gürbüz
Doç. Dr. Sevgi Yimenicioğlu
Doç. Dr. Emine Tekin
Doktor Öğretim Üyesi. Beste Kipçak Yüzbaşı
Katılımcı Üyeler
Uzman Dr. Bahar Toklu
Uzman Dr. Esra Ülgen Temel
Uzman Dr. Ömer Karaca
Uzman Dr. Şakir Genç
Uzman Dr. Merve Öztürk
Uzman Dr. Sema Bozkaya Yılmaz
Uzman Dr. Cefa Nil Arslan Karademir
Uzman Dr. Abdullah Hakan Özmen
Uzman Dr. Nihal YILDIZ
Uzman Dr. Selcan Öztürk
Uzman Dr. Canan Üstün
Uzman Dr. Cemile Büşra Ölçülü
Uzman Dr. Duygu Güner Özcanyüz
Uzman Dr. Fatma kaya
Uzman Dr. Cahide Bulut Arslan
Uzman Dr. Deniz Menderes
Uzman Dr. Sermin Özcan
Uzman Dr. Gülcan Akyüz Yücel
Uzman Dr Hale Atalay Çelik
Uzman Dr Pınar Yavuz
Uzman Dr Seher Sarı
Uzman Dr Aslı Kübra Atasever

Aktif Üyeler
Prof. Dr. Rıdvan Akın
Prof Dr Ayşe Serdaroğlu
Prof Dr Şenay Haspolat
Prof Dr Dilek Yalnızoğlu
Prof. Dr. Hasan Tekgül
Prof Dr Kürşat Aydın
Prof Dr Sema Saltık
Prof Dr Füsun Alehan
Prof Dr Burak Tatlı
Prof Dr İlknur Erol
Prof Dr Kutluhan Yılmaz
Prof Dr Cetin Okuyaz
Prof Dr Nihal Olgaç Dündar
Prof Dr Ayşe Aksoy
Prof Dr Tuğba Hirfanoğlu
Prof. Dr. Ebru Arhan
Prof Dr Ahmet Yaramış
Prof. Dr. Neşe Çıtak Kurt
Prof Dr Bülent Ünay
Prof Dr Hatice Gamze Poyrazoğlu
Prof Dr Yasemin Topçu
Prof Dr Ayşe Tosun
Prof Dr Aycan Ünalp
Prof Dr Coşkun Yarar
Prof Dr Aydan Değerliyurt
Prof Dr Dilara İçağası
Prof Dr Mehmet Canpolat
Prof Dr Nesrin Ceylan
Prof. Dr. Selahattin Katar
Doç. Dr. Ülkühan Öztoprak
Doç Dr Tuğçe Uzunhan
Doç Dr Müge Ayanoğlu
Doç Dr Leman Tekin Orgun
Doç Dr Betül Kılıç
Doç Dr Ayşe Kaçar Bayram
Doç Dr Sevim Türay
Doç Dr Ceren Günbey
Doç Dr Esra Sarıgeçili
Doç Dr Serhat Güler
Doç Dr Akgün Ölmez
Doç Dr Habibe Koç Uçar
Doç Dr Hilal Aydın
Doç Dr Ayşegül Danış
Doç. Dr. Serkan Kırık
Doç. Dr. Sevgi Yimenicioğlu
Doç.Dr. Emine Tekin
Doç. Dr. Seda Kanmaz
Doktor Öğretim Üyesi Muhittin Bodur
Doktor Öğretim Üyesi Betül Diler Durgut
Doktor Ögretim görevlisi Hatice Gülhan Sözen
Doktor Öğretim Üyesi. Selvinaz Edizer
Doktor Öğretim Üyesi Esma Şengenç
Öğretim Görevlisi Dr Hakan Erçelebi
Doç. Dr. Özge Dedeoğlu
Katılımcı Üyeler
Uzman Dr. Bahar Toklu
Uzman Dr. Burçin Nazlı Karacabey
Uzman Dr. Çisil Çerçi Kubur
Uzman Dr. Arzu Eroğlu
Uzman Dr. Ömer Karaca
Uzman Dr. Günce Başarır
Uzman Dr. Hülya Kara
Uzman Dr. Nurettin Alıcı
Uzman Dr. Serap Bilge
Uzman Dr. Şakir Genç
Uzman Dr. Döndü Ülker Üstebay
Uzman Dr. Merve Öztürk
Uzman Dr. İsmail Hakkı Akbeyaz
Uzman Dr. Sema Bozkaya Yılmaz
Uzman Dr. Cefa Nil Arslan Karademir
Uzman Dr. Ceren Melis Özkan
Uzman Dr. Çisil Çerçi Kubur
Uzman Dr. Hatice Hilal Kirkgoz
Uzman Dr. Abdullah Hakan Özmen
Uzman Dr. Ayşen Gök
Uzman Dr. Fatih Mehmet Akif Özdemir
Uzman Dr. Bilgihan Bıkmazer
Uzman Dr. Nihal YILDIZ
Uzman Dr. Selcan Öztürk
Uzman Dr. Tuğçe İnce
Uzman Dr. Fatma Kuşgöz
Uzman Dr. Defne Alikılıç
Uzman Dr. Cemile Büşra Ölçülü
Uzman Dr. Duygu Güner Özcanyüz
Uzman Dr. Cahide Bulut Arslan
Uzman Dr. Deniz Menderes
Uzman Dr. Nazlı Balcan KARACA
Uzman Dr. Nefise Arıbaş Öz
Uzman Dr. Sermin Özcan
Uzman Dr. Gülcan Akyüz Yücel
Uzman Dr Özben Akıncı Göktaş
Uzman Dr. Burçin Gönüllü Polat
Uzman Dr. Ender Can
Uzman Dr Pınar Yavuz
Uzman Dr Pınar Özbudak
Uzman Dr Seher Sarı
Uzman Dr Seren Aydın
Uzman Dr. Ayşe Yasemin Çelik
Uzman Dr. Rohat Öztepeli
Uzman Dr. Pembe Gültutan
Uzman Dr Aslı Kübra Atasever

Aktif Üyeler
Prof Dr Gülhis Deda
Prof Dr Çetin Okuyaz
Prof Dr Serap Teber
Prof Dr Tuğba Hirfanoğlu
Prof Dr Ebru Arhan
Prof Dr Nihal Olgaç Dündar
Prof Dr Pınar Gençpınar
Doç Dr Ayşe Kaçar Bayram
Doç. Dr. Ülkühan Öztoprak
Doç Dr Gülçin Akıncı
Doç Dr Habibe Koç Uçar
Doç Dr Gökçen Tuncer
Doç. Dr. Elif Acar Arslan
Doktor Öğretim Üyesi Gülten Öztürk
Katılımcı Üyeler
Uzm. Dr. Esra Ülgen Temel
Uzm. Dr. Arzu Eroğlu
Uzman Dr. Fitnat Uluğ
Uzman Dr. Hülya Kara
Uzman Dr. Mehmet Akif Kılıç
Uzman Dr. Serap Bilge
Uzman Dr. İsmail Hakkı Akbeyaz
Uzman Dr. Bilgihan Bıkmazer
Uzman Dr. Ceren Melis Özkan
Uzman Dr. Nurşah Yeniay Süt
Uzman Dr. Ayşe Nur Coşkun
Uzman Dr. Nihal YILDIZ
Uzman Dr. Didem Soydemir
Uzman Dr. Deniz Menderes
Uzman Dr. Nazlı Balcan KARACA
Uzman Dr. Sermin Özcan
Uzman Dr. Pınar Yavuz
Uzman Dr. Ünal Akça
Uzman Dr. Seher Sarı

Aktif Üyeler
Prof Dr Kürşat Aydın
Prof Dr Hüseyin Per
Prof Dr Coşkun Yarar
Prof Dr Ahmet Yaramış
Prof Dr Hatice Gamze Poyrazoğlu
Prof. Dr. Faruk İncecik
Doç Dr Sanem Keskin
Doç Dr Cem Paketçi
Doç Dr Mustafa Kömür
Doc Dr Betül Kılıç
Doç Dr Esra Serdaroğlu
Doç. Dr. Elif Acar Arslan
Doç. Dr. Atilla Ersen
Katılımcı Üyeler
Uzman Dr. Arzu Eroğlu
Uzman Dr. Serap Bilge
Uzman Dr. İsmail Hakkı Akbeyaz
Uzman Dr. Nihal YILDIZ
Uzman Dr. Selcan Öztürk
Uzman Dr. Tuğçe İnce
Uzman Dr. Fatma Kuşgöz
Uzman Dr.Didem Soydemir
Uzman Dr. Cahide Bulut Arslan
Uzman Dr. Sermin Özcan
Uzman Dr. Gülcan Akyüz Yücel
Uzman Doktor Pınar Yavuz
Uzman Dr. Ünal Akça
Uzman. Dr. Seher Sarı
Uzman Dr. Pembe Gültutan

Aktif Üyeler
Prof Dr Gülhis Deda
Prof Dr Serap Teber
Prof Dr Kürşat Bora Çarman
Doç Dr. Meltem Çobanoğulları Direk
Doktor Öğretim Üyesi Dr. Rojan İpek
Katılımcı Üyeler
Uzman Dr Esra Ülgen Temel
Uzman Dr. Nurettin Alıcı
Uzman Dr. Nurşah Yeniay Süt
Uzman Dr. Nihal Yıldız
Uzman Dr. Cahide Bulut Arslan
Uzman Dr. Deniz Menderes
Uzman Dr. Özben Akıncı Göktaş
Uzman Dr. Seher Sarı
Uzman Dr. Sibel Öz Yıldız
Uzman Dr. Çağatay Günay
Uzman Dr. Pembe Gültutan

Aktif Üyeler
Prof Dr Kıvılcım Gücüyener
Prof Dr Cetin Okuyaz
Prof Dr Ayşe Tosun
Prof Dr Mehpare Özkan
Prof Dr Nesrin Şenbil
Prof Dr Dilara İçağası
Prof Dr Nesrin Ceylan
Prof Dr Hatice Gamze Poyrazoğlu
Prof. Dr. Selahattin Katar
Doç Dr Leman Tekin Orgun
Doç Dr Barış Ekici
Doç Dr Özlem Yayıcı Köken
Doç Dr Fatma Hancı
Doç Dr Serhat Güler
Doç Dr Tuğçe Uzunhan
Doç Dr Beril Dilber
Doç Dr Ayşegül Danış
Doç Dr Gürkan Gürbüz
Doç. Dr. Emine Tekin
Doç. Dr. Atilla Ersen
Doktor Öğretim Üyesi İpek Dokurel
Doktor Öğretim Üyesi Hatice Gülhan Sözen
Doktor Öğretim Üyesi Betül Diler Durgut
Doç. Dr. Özge Dedeoğlu
Katılımcı Üyeler
Uzman Dr. Merve Öztürk
Uzman Dr. İsmail Hakkı Akbeyaz
Uzman Dr. Sema Bozkaya Yılmaz
Uzman Dr. Bilgihan Bıkmazer
Uzman Dr. Nihal YILDIZ
Uzman Dr. Selcan Öztürk
Uzman Dr. Şeyma Sönmez Şahin
Uzman Dr. Tuğçe İnce
Uzman Dr. Fatma Kuşgöz
Uzman Dr. Defne Alikılıç
Uzman Dr. Didem Soydemir
Uzman Dr. Canan Üstün
Uzman Dr. Cahide Bulut Arslan
Uzman Dr. Deniz Menderes
Uzman Dr. Nefise Arıbaş Öz
Uzman Dr. Sermin Özcan
Uzman Dr. Gülcan Akyüz Yücel
Uzman Dr. Merve Hilal Dolu
Uzman Dr. Ender Can
Uzman Dr. Merve Feyza Yüksel
Uzman Dr. Ömer Karaca
Uzman Dr. Şeyma Sönmez Şahin
Uzman Dr. Günce Başarır
Uzman Dr. Hülya Kara
Uzman Dr. Mehmet Akif Kılıç
Uzman Dr. Nurettin Alıcı
Uzman Dr. Bahar Toklu
Uzman Dr. Pınar Yavuz
Uzman Dr. Seher Sarı
Uzman Dr. Özlem Ersoy
Uzman Dr. Aslı Kübra Atasever

Aktif Üyeler
Prof Dr Kürşat Aydın
Prof. Dr Göknur Haliloğlu
Prof Dr Ahmet Yaramış
Prof Dr F. Müjgan Sönmez
Prof Dr Aydan Değerliyurt
Prof Dr Ayşe Aksoy
Prof. Dr. Faruk İncecik
Doç Dr Dilek Çavuşoğlu
Doç Dr Miraç Yıldırım
Doç Dr İsmail Solmaz
Doç. Dr. Cengiz Havalı
Doç Dr Pakize Karaoğlu
Doç Dr Mustafa Kömür
Doç. Dr. Edibe Yıldız
Doç. Dr Betül Kılıç
Doç. Dr. Atilla Ersen
Doç. Dr. Ayfer Sakarya Güneş
Öğretim Görevlisi Dr. Hakan Erçelebi
Katılımcı Üyeler
Uzman Dr. Arzu Eroğlu
Uzman Dr. Bilgihan Bıkmazer
Uzman Dr. Ceren Melis Özkan
Uzman Dr. Hatice Hilal Kirkgoz
Uzman Dr. Nurşah Yeniay Süt
Uzman Dr. Fatma Kuşgöz
Uzman Dr. Defne Alikılıç
Uzman Dr. Didem Soydemir
Uzman Dr. Cahide Bulut Arslan
Uzman Dr. Nazlı Balcan KARACA
Uzman Dr. İsmail Hakkı Akbeyaz
Uzman Dr. Sermin Özcan
Uzman Dr. Gülcan Akyüz Yücel
Uzman Dr. Burçin Gönüllü Polat
Uzman Dr Seren Aydn
Uzman Dr Serdar Pekuz
Uzman Dr. Seher Sarı

Aktif Üyeler
Prof Dr Göknur Haliloğlu
Prof Dr Ercan Demir
Prof Dr Uluç Yiş
Prof Dr Aycan Ünalp
Prof Dr Ayşe Semra Hız
Prof Dr Deniz Yüksel
Prof Dr Aysima Özçelik
Prof Dr Hüseyin Per
Doç Dr Gültekin Kutluk
Doç Dr Özlem Yayıcı Köken
Doç Dr Cem Paketçi
Doç Dr Gülçin Akıncı
Doç. Dr Mesut Güngör
Doç Dr Olcay Ünver
Doç Dr Mustafa Kömür
Doç Dr Müge Ayanoğlu
Doç Dr Didem Ardıçlı
Doç Dr Dilek Çavuşoğlu
Doç Dr İpek Polat
Doç Dr Rabia Tütüncü Toker
Doç. Dr Gökçen Tuncer
Doç. Dr. Elif Acar Arslan
Doç. Dr. Serkan Kırık
Doktor Öğretim Üyesi Bilge Özgör Doktor Doktor Öğretim Üyesi Muhittin Bodur
Doktor Öğretim Üyesi Gül Yücel
Doktor Öğretim Üyesi Rojan İpek
Doktor Öğretim Üyesi Gülten Öztürk
Doktor Öğretim Üyesi Hatice Gülhan Sözen
Katılımcı Üyeler
Uzman Dr. Arzu Eroğlu
Uzman Dr. Fitnat Uluğ
Uzman Dr. Hülya Kara
Uzman Dr. Nurettin Alıcı
Uzman Dr. Döndü Ülker Üstebay
Uzman Dr.Sema Bozkaya Yılmaz
Uzman Dr. Bilgihan Bıkmazer
Uzman Dr. Hatice Hilal Kirkgoz
Uzman Dr. Nurşah Yeniay Süt
Uzman Dr. Abdullah Hakan Özmen
Uzman Dr. Ayşe Nur Coşkun
Uzman Dr. Ayşen Gök
Uzman Dr. Gamze Sarıkaya Uzan
Uzman Dr. Nihal YILDIZ
Uzman Dr. Fatma Kuşgöz
Uzman Dr.Didem Soydemir
Uzman Dr. Canan Üstün
Uzman Dr. Duygu Güner Özcanyüz
Uzman Dr. Cahide Bulut Arslan
Uzman Dr. Nazlı Balcan Karaca
Uzman Dr. Gülcan Akyüz Yücel
Uzman Dr. Mehmet Baştemur
Uzman Dr Hale Atalay Çelik
Uzman Dr Serdar Pekuz
Uzman Dr. Seher Sarı
Uzman Dr. Özlem Ersoy
Uzman Dr. Çağatay Günay
Uzman Dr. Ayşe Yasemin Çelik
Uzman Dr. Rohat Öztepeli

Aktif Üyeler
Prof Dr Kıvılcım Gücüyener
Prof Dr Neşe Çıtak Kurt
Prof Dr Mehmet Canpolat
Prof Dr İlknur Erol
Prof Dr Aycan Ünalp
Prof Dr Semra Saltık
Prof Dr Ercan Demir
Prof Dr Ayşe Tosun
Prof Dr Uluç Yiş
Prof Dr Semra Saygı
Doç Dr. Meltem Çobanoğulları Direk
Doç Dr Sevim Türay
Doç Dr Miraç Yıldırım
Doç Dr Ayfer Sakarya Güneş
Doç Dr Bahadır Konuşkan
Doç Dr Hüseyin Kılıç
Doç Dr İbrahim Öncel
Doç Dr Sanem Keskin
Doç Dr Gülen Gül Mert
Doç Dr Olcay Ünver
Doç Dr İsmail Solmaz
Doç Dr Edibe Yıldız
Doç Dr Müge Ayanoğlu
Doç Dr Arzu Yılmaz
Doç Dr Esra Sarıgeçili
Doç. Dr. Seda Kanmaz
Doç Dr Deniz Yılmaz
Doç. Dr. İpek Polat
Doç Dr Dilek Çavuşoğlu
Doktor Öğretim Üyesi Muhittin Bodur
Doktor Öğretim Üyesi Bilge Özgör
Doktor Öğretim Üyesi Beste Kıpçak Yüzbaşı
Doktor Öğretim Üyesi Selvinaz Edizer
Doktor Öğretim Üyesi Esma Şengenç
Öğretim Görevlisi Doktor Hakan Erçelebi
Katılımcı Üyeler
Uzman Dr. Çisil Çerçi Kubur
Uzman Dr. Ömer Karaca
Uzman Dr. Günce Başarır
Uzman Dr. Hülya Kara
Uzman Dr.Mehmet Akif Kılıç
Uzman Dr.Nurettin Alıcı
Uzman Dr. Serap Bilge
Uzman Dr. Bilgihan Bıkmazer
Uzman Dr. Ceren Bibinoğlu Amırov
Uzman Dr. Hatice Hilal Kirkgoz
Uzman Dr. Nurşah Yeniay Süt
Uzman Dr. Abdullah Hakan Özmen
Uzman Dr. Ayşen Gök
Uzman Dr. Gamze Sarıkaya Uzan
Uzman Dr. Nihal YILDIZ
Uzman Dr. Tuğçe İnce
Uzman Dr. Fatma Kuşgöz
Uzman Dr.Defne Alikılıç
Uzman Dr.Didem Soydemir
Uzman Dr. Cemile Büşra Ölçülü
Uzman Dr. Duygu Güner Özcanyüz
Uzman Dr. Cahide Bulut Arslan
Uzman Dr Nazlı Balcan KARACA
Uzman Dr. Sermin Özcan
Uzman Dr. Gülcan Akyüz Yücel
Uzman Dr Özben Akıncı Göktaş
Uzman Dr.Hatice Derin
Uzman Dr. Merve Hilal Dolu
Uzman Dr. Mehmet Baştemur
Uzman Dr Hale Atalay Çelik
Uzman Dr Seren Aydın
Uzman Dr. Serdar Pekuz
Uzman Dr. Seher Sarı
Uzman Dr. Ayşe Yasemin Çelik
Uzman Dr. Rohat Öztepeli
Uzman Dr. Pembe Gültutan
Uzman Dr. Aslı Kübra Atasever

Aktif Üyeler
Prof. Dr. Rıdvan Akın
Prof Dr Deniz Yüksel
Prof Dr Kürşat Bora Çarman
Doç Dr Elif Yüksel Karatoprak
Doç Dr Sanem Ayça
Doç Dr Miraç Yıldırım
Doç Dr Hüseyin Kılıç
Doç Dr Gülen Gül Mert
Doç Dr Hamit Özyürek
Doç Dr Esra Serdaroğlu
Doç Dr Deniz Yılmaz
Doç Dr Rabia Tütüncü Toker
Doktor Öğretim Üyesi Gül Yücel
Katılımcı Üyeler
Uzman Dr. Arzu Eroğlu
Uzman Dr. Hülya Kara
Uzman Dr. Fatma Kuşgöz
Uzman Dr. Canan Üstün
Uzman Dr. Cemile Büşra Ölçülü
Uzman Dr. Cahide Bulut Arslan
Uzman Dr. Deniz Menderes
Uzman Dr. Gülcan Akyüz Yücel
Uzman Dr. Hatice Derin
Uman Dr. İsmail Hakkı Akbeyaz
Uzman Dr. Ünal Akça
Uzman Dr. Seher Sarı

Aktif Üyeler
Prof Dr Kutluhan Yılmaz
Prof Dr Ebru Arhan
Prof Dr Hüseyin Per
Prof Dr Ayşe Aksoy
Prof Dr F. Müjgan Sönmez
Prof Dr Aysima Özçelik
Prof Dr Nihal Olgaç Dündar
Doç Dr Ceren Günbey
Doç Dr Ayşe Kaçar Bayram
Doç Dr Habibe Koç Uçar
Doç Dr Nezir Özgün
Doktor Öğretim Üyesi Rojan İpek
Doktor Öğretim Üyesi Beste Kıpçak Yüzbaşı
Doktor Öğretim Üyesi Gülten Öztürk
Katılımcı Üyeler
Uzman Dr. Bahar Toklu
Uzman Dr. Burçin Nazlı Karacabey
Uzman Dr. Çisil Çerçi Kubur
Uzman Dr. Esra Ülgen Temel
Uzman Dr. Hülya Kara
Uzman Dr. Ismail Kaytan
Uzman Dr. Serap Bilge
Uzman Dr. Şakir Genç
Uzman Dr. İsmail Hakkı Akbeyaz
Uzman Dr Çisil Çerçi Kubur
Uzman Dr. Abdullah Hakan Özmen
Uzman Dr. Ayşe Nur Coşkun
Uzman Dr. Nihal YILDIZ
Uzman Dr. Tuğçe İnce
Uzman Dr. Fatma Kuşgöz
Uzman Dr. Duygu Güner Özcanyüz
Uzman Dr. Cahide Bulut Arslan
Uzman Dr. Deniz Menderes
Uzman Dr. Nazlı Balcan KARACA
Uzman Dr. Sermin Özcan
Uzman Dr. Gülcan Akyüz Yücel
Uzman Dr. Özben Akıncı Göktaş
Uzman Dr. Merve Hilal Dolu
Uzman Dr. Ender Can
Uzman Dr. Pınar Yavuz
Uzman Dr. Pınar Özbudak
Uzman Dr. Seher Sarı

Aktif Üyeler
Prof. Dr. Hasan Tekgül
Prof Dr Semra Hız
Prof Dr İlknur Erol
Prof Dr Pınar Gençpınar
Doç Dr Sevim Türay
Doç Dr İbrahim Öncel
Doç Dr Esra Serdaroğlu
Doç. Dr. İpek Polat
Doç. Dr. Özlem Yayıcı Köken
Doç Dr Ayfer Sakarya Güneş
Doç Dr Akgün Ölmez
Doç Dr Olcay Ünver
Doç Dr Tuğçe Uzunhan
Doç Dr Hilal Aydın
Doç. Dr. Hüseyin Kılıç
Doç. Dr. Serkan Kırık
Doktor Öğretim Üyesi Esma Şengenç
Katılımcı Üyeler
Uzman Dr. Çisil Çerçi Kubur
Uzman Dr. Esra Ülgen Temel
Uzman Dr. Arzu Eroğlu
Uzman Dr. Ömer Karaca
Uzman Dr. Günce Başarır
Uzman Dr. Mehmet Akif Kılıç
Uzman Dr. Nurettin Alıcı
Uzman Dr. Orkide Güzel
Uzman Dr. Merve Öztürk
Uzman Dr. Sema Bozkaya Yılmaz
Uzman Dr. Bilgihan Bıkmazer
Uzman Dr. Abdullah Hakan Özmen
Uzman Dr. Nihal YILDIZ
Uzman Dr. Fatma Kuşgöz
Uzman Dr. Defne Alikılıç
Uzman Dr. Didem Soydemir
Uzman Dr. Canan Üstün
Uzman Dr. Duygu Güner Özcanyüz
Uzman Dr. Cahide Bulut Arslan
Uzman Dr. Deniz Menderes
Uzman Dr. Nazlı Balcan Karaca
Uzman Dr. Sermin Özcan
Uzman Dr. İsmail Hakkı Akbeyaz
Uzman Dr. Gülcan Akyüz Yücel
Uzm. Dr. Seher Sarı
Uzman Dr Hale Atalay Çelik
Uzman Dr. Özlem Ersoy
Uzman Dr. Sibel Öz Yıldız
Uzm. Dr. Çağatay Günay

Aktif Üyeler
Prof Dr Kıvılcım Gücüyener
Prof. Dr. Hasan Tekgül
Prof Dr Göknur Haliloğlu
Prof Dr Burak Tatlı
Prof Dr Serap Teber
Prof Dr Tuğba Hirfanoğlu
Prof Dr Neşe Çıtak Kurt
Prof Dr Pınar Gençpınar
Prof Dr Yasemin Topçu
Prof Dr Aysima Özçelik
Prof. Dr. Selahattin Katar
Doç. Dr. Seda Kanmaz
Doç Dr Mesut Güngör
Doç Dr Serhat Güler
Doç Dr Rabia Tütüncü Toker
Doktor Öğretim Üyesi Selvinaz Edizer
Katılımcı Üyeler
Uzman Dr. Çisil Çerçi Kubur
Uzman Dr. Esra Ülgen Temel
Uzman Dr. Fitnat Uluğ
Uzman Dr. Nurettin Alıcı
Uzman Dr. Ceren Bibinoğlu Amırov
Uzman Dr. Nihal Yıldız
Uzman Dr. Fatma Kuşgöz
Uzman Dr. Defne Alikılıç
Uzman Dr. Didem Soydemir
Uzman Dr. Canan Üstün
Uzman Dr. Deniz Menderes
Uzman Dr. Gülcan Akyüz Yücel
Uzman Dr. Burçin Gönüllü Polat
Uzman Dr. Pınar Özbudak
Uzman Dr. Seher Sarı
Uzman Dr. Sibel Öz Yıldız

Aktif Üyeler
Prof Dr Coşkun Yarar
Prof Dr Deniz Yüksel
Prof Dr Mehpare Özkan
Prof Dr Burak Tatlı
Prof Dr Sema Saltık
Prof Dr Kürşat Bora Çarman
Prof Dr Nesrin Ceylan
Doç Dr Elif Yüksel Karatoprak
Prof Dr Semra Saygı
Doç Dr Ceren Günbey
Doç Dr Akgün Ölmez
Doç Dr Hamit Özyürek
Doç Dr Pakize Karaoğlu
Doç. Dr Mesut Güngör
Doç Dr Hande Tekin
Doç Dr Didem Ardıçlı
Doç Dr. Sanem Keskin
Doç Dr Edibe Yıldız
Doç Dr Beril Dilber
Doç Dr Ayşegül Danış
Doç. Dr. Sevgi Yimenicioğlu
Doktor Öğretim Üyesi Gül Yücel
Doktor Öğretim Üyesi Betül Diler Durgut
Katılımcı Üyeler
Uzman Dr. Bahar Toklu
Uzman Dr Esra Ülgen Temel
Uzman Dr Merve Feyza Yüksel
Uzman Dr. Arzu Eroğlu
Uzman Dr. Ömer Karaca
Uzman Dr. Şeyma Sönmez Şahin
Uzman Dr. Günce Başarır
Uzman Dr. Hülya Kara
Uzman Dr. Şakir Genç
Uzman Dr. Döndü Ülker Üstebay
Uzman Dr. İsmail Hakkı Akbeyaz
Uzman Dr. Sema Bozkaya Yılmaz
Uzman Dr. Cefa Nil Arslan Karademir
Uzman Dr. Hatice Hilal Kirkgoz
Uzman Dr. Nihal Yıldız
Uzman Dr. Selcan Öztürk
Uzman Dr. Şeyma Sönmez Şahin
Uzman Dr. Fatma Kuşgöz
Uzman Dr. Canan Üstün
Uzman Dr. Cemile Büşra Ölçülü
Uzman Dr. Fatma kaya
Uzman Dr. Nefise Arıbaş Öz
Uzman Dr. Sermin Özcan
Uzman Dr. Gülcan Akyüz Yücel
Uzman Dr. Ünal Akça
Uzman Dr. Pınar Özbudak
Uzman Dr. Seher Sarı
Uzman Dr. Sibel Öz Yıldız
Uzman Dr. Pembe Gültutan