EGE BÖLGESİ ÇOCUK NÖROLOJİ TOPLANTISI

OLGU SUNUMLARI  II

26.04.2023

Manisa Merkez  Hilton Otel /Saat  12.30-16.00

 

Moderatör:

Prof.Dr. Muzaffer POLAT

Celal Bayar Üniversitesi  Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi  Çocuk Sağlığı ve Hsatalıkları  Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

12.30-13.15:

Açılış

13.15-13.50:

Dr. Çisil Çerçi Kubur

İnmeye Acil Tanı Ve Tedavi Yaklaşımı 

Celal Bayar Üniversitesi  Tıp Fakültesi

13.50-14.05

İnme İle İlgili Çocuk Hekimleri Anket Sonuçları

Dr. Çağatay Günay

Dokuz Eylül Ünv. Tıp  Fakültesi

14.05-14.20

Double-Trouble: Chops Sendromu Ve Homozigot Metilentetrahidrofolat Redüktaz Mutasyonu Birlikteliğine Sahip Serebral Venöz Tromboz Olgusu

Doç.Dr.İpek Dokurel

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi

14.20-14.35

Kahve Arası

14.35-14.50

Tekrarlayan Serebrovasküler Olay Olgu Sunumu

Dr.Tayyar Tayfun

S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi  Eğitim Ve Araştırma  Hastanesi

 

14.35-14.50

Sinüs Ven Trombozlu Olgu; ATİPİK HÜS?

Dr. Semra Büyükkorkmaz Öztürk

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

14.50-15.05

Tekrarlayan İnme İle Başvuran Bir Çocuk Olgu

Dr.Gürsel Şen

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

15.05-15.20

Santral Fasial Paralizi İle Başvuran İnme Olgusu

Dr. Osman Büyükşen

Katip  Çelebi  Üniversitesi Tepecik EAH

15.20-15.35

Levetirasetamın Fokal Epilepsilerde Etkisi

15.35-16.00

Tartışma Kapanış