GENEL KURUL İLANI

 

Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği Yönetim Kurulu toplanarak olağan genel kurul kararı almıştır. Olağan genel kurul toplantısı, 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 14.00’de Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi toplantı salonunda aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 24. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi sırasında 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü Muğla Dalaman Hilton Hotel toplantı salonunda saat 17.30’da aynı gündemle, çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır. Üyelerimizin toplantıya katılmaları rica olunur.

 

TÜRKİYE ÇOCUK NÖROLOJİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

 

GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama
  2. Kongre başkanlık divanı seçimi
  3. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
  4. Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporunun ayrı ayrı okunması
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
  6. Yeni yönetim kurulu ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  7. Dilekler ve temenniler
  8. Kapanış.