Hacettepe çocuk ve erişkin nöroloji bölümleri, aylık nöroimmünoloji olgu tartışmalarını başlatmışlardır. Radyoloji 'nin ve Ankara'daki çocuk nörologlarının katılımı ile 26.9.18'de yapılan ilk toplantıda bireylerinde farklı demiyelinizan hastalıklar görülen iki aile tartışılmıştır.