Aylık nöroimmünoloji olgu tartışması 31 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 14:00-16:00 arasında Hacettepe Çocuk Nöroloji bölümünde yapılacaktır.