Üye Girişi
Anket
2011 Kongre Sunuları

EEG Maturasyonu Ontogenetik Yaklaşım - Dr. Ayşe Serdaroğlu

Serebal Palsi' de Refleksoloji - Dr. Fzt. Bülent Elbasan

Serebral Palsi' de Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp - Dr. Çetin Okuyaz

Antiepileptik İlaç Başlama İlkeleri - Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan

Serebral Palsi' de Medikal Tedavi - Dr. Gül Serdaroğlu

Çocukluk Çağı EEG’si : İnteriktal Aktiviteler - Dr. Hasan Tekgül

İnsülin Direnci Veya Bozulmuş Glukoz Toleransı Olan Obez Çocuklarda Sinir İletim Çalışmalarının Değerlendirilmesi - Dr. Hülya İnce - Dr. Haydar Ali Taşdemir - Dr. Hacer Erdem Tilki - Dr. Murat Aydın

Nörokütan Hastalıklar ( Fakomatozlar) - Dr. Mehmet Okan

Menenjitli Olguların Klinik ve Labaratuar Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi -  Mine Serin -  Ali Cansu -  Serpil Çelebi - Nezir Özgün - Sibel Kul - F.Müjgan Sönmez - Ayşe Aksoy - Ayşegül Cansu

Çocuklarda Santral Sinir Sistemi Vaskülitleri - Prof. Dr. Rıdvan Akın

Özel Nöbetler - Sarenur Gökben

Ratlarda Anne yoksukluğu Sendromuna Zenginleştirilmiş Çevrenin Etkisi - Serap Ata - Hülya İnce - Ömer Faruk Aydın - Hardar Ali Taşdemir - Hamit Özyürek

Epileptik Auralar - Dr. Şenay Haspolat

Epilepsi Ve Otizm - Prof. Dr. Yüksel Yılmaz