Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Kürşad AYDIN

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi İSTANBUL

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Hasan TEKGÜL

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İZMİR

Muhasip Üye

Prof. Dr. Bülent ÜNAY

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi ANKARA

Sekreter

Prof. Dr. Ebru ARHAN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA

Üye

Prof. Dr. Hüseyin PER

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KAYSERİ

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler Prof. Dr. Bülent Kara, Prof. Dr. Semra Hız, Prof. Dr. Haluk Topaloğlu, Prof. Dr. Deniz Yüksel, Doç. Dr. K.Bora Çarman
Denetleme Kurulu Asil Üyeler Prof. Dr. Şenay Haspolat, Prof. Dr. Uluç Yiş, Prof. Dr. Çetin Okuyaz
Denetleme Kurulu Yedek Üyeler Prof. Dr. Muzaffer Polat, Prof. Dr. Ayşe Tosun, Doç. Dr. Cihan Meral