Üye Girişi
Anket
Çocuklarda MULTİPL SKLEROZ (MS)


MULTİPL SKLEROZ (MS)

(Prof. Dr. Banu Anlar, H.Ü.T.F) :


Sebebi tam çözümlenmemiş bir hastalıktır: çevresel etmenler, özellikle mikrobik etkenler, bunun yanısıra genetik yatkınlık üzerinde durulmaktadır. Daha çok erişkin yaş grubunun hastalığıdır, ancak çocukluk çağında az da olsa rastlanır: görülür: tüm MS'lerin %0.5-5 kadarı çocukluk çağında başlar.


MS, tek ya da çoklu belirtilerle başlayabilir: duyu bozuklukları, dengesizlik, baş dönmesi, kol/bacakta güçsüzlük, görne azalması (özellikle tek gözde), idrar-dışkı sorunları sık bulgulardandır. Tanıda manyetik rezonans görüntüleme MRG en yardımcı tetkiktir. MS bulguları genellikle iyileşme ile sonlanır, ancak 1ay, 1 yıl, ya da daha uzun süre sonra yeni ataklar ortaya çıkar.


Tedavi: Akut atak sırasında kortizon önerilmektedir. Ancak sadece duyusal belirtiler varsa, atağın ilk haftası geçmişse, ya da düzelme evresine girmişse verilmesi gerekmez. Kortikosteroidler atağın iyileşme oranını etkilemez, ancak süresini kısaltırlar.


Atakların önlenmesinde çocukluk çağında düşük doz kortizon, buna yanıt vermeyen hastalarda atak sayısı yılda 1'den fazla ise beta-interferon kullanılabilir. Bu ilaçla çocukluk çağında deneyim henüz azdır. Erişkinlerde atak sayısını %30-35 oranında azaltmaktadır. MS hastalarının enfeksiyon, stres, aşırı fizik aktivite, aşırı sıcak gibi etmenlerden kaçınmaları, fizik tedavi ve rehabilitasyon önerilmektedir.