Ateşli nöbet geçiren çocuklar için ateş izlemi ve yapılması gerekenler:

Prof. Dr.Sabiha Aysun, Dr.Akgün Ölmez, Hacettepe Ü.T.F.

Ateşli nöbet geçiren çocuklar için ateş izlemi son derece önem taşımaktadır. Tekrar ateşli nöbet geçirmesini önlemek için bazı önlemler alınmalıdır.

Koltuk altı ateşi 37 °C ve üzerinde olduğunda: ince giydirilmeli
37,5-38 °C olunca: ince giydirilmeli ve ateş düşürücü verilmeli
38 °C ve üzerinde olunca: ılık banyo yaptırılmalı, hiçbir giysi giydirilmemeli,ateş düşürücü verilmelidir.

Kız çocukları ikiden fazla ateşli nöbet geçirdiyse, erkek çocukları üçten fazla sayıda ateşli nöbet geçirdiyse rektal yoldan diazepam uygulanmalıdır. Bu ilacın 5 mg'lık formu günde 4 defaya kadar kullanılabilir. Çocuğunuzun ağırlığı 15 kg'dan fazla ise 10 mg'lık diazepam 12 saat aralıklarla uygulanabilir.

Ateş ilk dakikalarda hızlı yükseleceğinden, ilk onbeş dakikada beş dakika aralıklarla, daha sonra 15 dakika aralıklarla ölçülmeli, düşmeye başladıktan sonra da yarım saat aralıklarla ölçülmeye devam edilmelidir. Vücut sıcaklığı normal olarak sebat ediyorsa üç saat aralıklarla ateş izlenmelidir.