GBS Çalışma grubu:

Başkan : Dr. Banu Anlar

**Bilgi İçin**


GBS'lu hastalara ait bilgilere web sitemizin ÜYELER İÇİN sekmesi tıklanarak, gerekli kullanıcı adı ve şifre ile ulaşılabilir. Şifre haberleşme ortamı aracılığı ile duyurulmuştur, olmayanlar okuyazc@mersin.edu.tr adresinden alabilirler.

Hastalardan onay alınarak DNA örneği alınması önerilir.

**GBS Tanı Kılavuzu**

**GBS Hasta Kayıt Veritabanı**

GBS Takibinde Kullanılacak Ölçek
0 Saglikli
1 Minör belirti ve bulgular
2 Desteksiz 5 metre yürüyebiliyor
3 Destekle 5 metre yürüyebiliyor
4 Destekle 5 metre yürüyemiyor, sandalye ya da yataga bagli
5 Ventilasyon gereksinimi mevcut
6 Ölüm